We truly believe that great designcan go hand in hand with great performance,so we develop technical productsthat are drafted with great aesthetics in mind.

Aco-ustic Painting

sound absorbing painting
Architected Sound EcoPET - dekoracyjny panel akustyczny pochłaniający dźwięk

EcoPET

sound absorbing panel
Architected Sound SlotBar - ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk w zakresie niskich tonów

Slotbar

sound absorbing system
Wizualizacja adaptacji akustycznej salonu z zastosowaniem ustroju dźwiękochłonnego Architected Sound Up-Sorber Wall

Up-Sorber Wall

sound absorbing system
Wizualizacja adaptacji akustycznej pomieszczenia z zastosowaniem paneli akustycznych Up-Sorber Panel

Up-Sorber Panel

sound absorbing panel
Architected Sound Up-Sorber-Roll - Expandable sound-absorbing banner - visualization thumbnail

Up-Sorber Roll

sound absorbing roller blinds

OptiDi

sound diffuser system
Wizualizacja sali koncertowej w filharmonii, w której zastosowano panel akustyczny odbijający Reffuzor

Reffuzor

sound reflective panel
Wizualizacja adaptacji akustycznej sufitu z wykorzystaniem ramy sufitowej Tilt7

Tilt7

ceiling frame

Tilt Wall

sound reflective panel

Do you want to livea quiet life?

Let us take care of that for you.
All you need to do is send us a message.

Make a request