Małopolska Tarcza Antykryzysowa
– pakiet przedsiębiorczość

Firma RS Minus Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”. Celem projektu jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP
z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014‑2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 18 000,00 PLN