Adaptacja akustyczna

Sala dydaktyczna nr 11Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

2021  •  Kraków

Problem

Pogłos w sali dydaktycznej

Głównym problemem w sali dydaktycznej na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie był panujący w tym pomieszczeniu nadmierny pogłos.

Duża kubatura sali dydaktycznej oraz surowe wykończenie wnętrza twardymi powierzchniami, powodowały silne odbijanie i nakładanie się na siebie dźwięków co skutecznie utrudniało zrozumiałość mowy podczas prowadzonych zajęć ze studentami.
Kierując się naszym mottem: Forma + Funkcja = Design, przystąpiliśmy do projektu wyciszenia sali dydaktycznej, w której codziennie odbywają się twórcze burze mózgów młodych projektantów.

Pochwalimy się, że Wydział Architektury Wnętrz Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jest szczególnie bliski naszemu sercu, ponieważ zespół designu w Architected Sound współtworzą bardzo zdolni absolwenci tego kierunku studiów.

Nasze rozwiązanie

Hałas pod kontrolą

W początkowym etapie projektu adaptacji akustycznej w sali wykładowej przeprowadzono pomiary akustyczne, mające na celu określenie wyjściowych warunków akustycznych w ww. wymienionej sali.

Na podstawie otrzymanych wyników nasz zespół designu we współpracy z akustykami z firmy Gorycki & Sznyterman zaprojektował akustykę sali dydaktycznej dobierając odpowiednie rozwiązania dźwiękochłonne. Mocnym atutem zastosowanej adaptacji akustycznej jest jej nienarzucający się design. Zaproponowane akustyczne produkty idealnie wkomponowały się w minimalistycznie urządzone wnętrze sali dydaktycznej, w której umieściliśmy:

  • 10 sztuk wolnostojących, dźwiękochłonnych ścianek działowych Standalone, w tym 2 z personalizacją - logotypem Wydziału Architektury Wnętrz (WAW)
  • 3 sztuki żaluzji akustycznych Blinds
  • 4 sztuki dźwiękochłonnych Lamp

Produkty, które zastosowaliśmy

Sala dydaktyczna ASP w Krakowie. Z sufitu zwisają cztery wyspy akustyczne. Na dwóch oknach wiszą dźwiękochłonne żaluzje akustyczne.
Okno w sali dydaktycznej ASP w Krakowie zasłonięte wertikalami dźwiękochłonnymi pionowymi żaluzjami akustycznymi.
Sala dydaktyczna ASP w Krakowie, w której wykonano adaptację akustyczną umieszczając panele akustyczne żaluzje pochłaniające hałas, stojące przegrody akustyczne oraz wiszące dźwiękochłonne wyspy sufitowe.

2,5-krotneobniżenie czasupogłosu

poprawazrozumiałościmowy

brakhałasupogłosowego

Efekt końcowy

Czujemy się w naszej nowej „starej” sali wspaniale!

Na ostatnim etapie prac zostały ponownie przeprowadzone pomiary akustyczne, mające na celu obiektywną weryfikację wykonanych prac. Nasze subiektywne odczucia polepszenia komfortu akustycznego zostały potwierdzone wynikami pomiarów akustycznych. Ponad 2,5-krotne obniżenie czasu pogłosu spowodowało całkowite zlikwidowanie hałasu pogłosowego oraz znaczące zwiększenie zrozumiałości przekazów słownych.

Nowe warunki akustyczne doskonale sprzyjają prowadzeniu zajęć, nauce i pracy w skupieniu, co potwierdza feedback jaki otrzymaliśmy od kadry profesorskiej oraz studentów wydziału: „Przyznajemy, że czujemy się w naszej nowej „starej” sali wspaniale!”.

Zdjęcia
prof. Marek Błażucki / ASP
Architected Sound

Projekt adaptacji akustycznej Sali dydaktycznej nr 11 Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie został zrealizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących” (ZAEM), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dowiedz się więcej: