Świadczymy usługi na każdym etapie projektuod pomysłu do finalnego montażu:profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

Jeżeli przeszkadza Państwu hałas w mieszkaniu lub miejscu pracy zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Znajdą Państwo w niej kompleksowe usługi związane z akustyką, które wykonujemy od wielu lat.

Nasz zespół składa się z akustyków, projektantów oraz montażystów ze specjalistycznym wykształceniem kierunkowym i dużym doświadczeniem praktycznym, które mieli okazję zweryfikować przy wielu zleceniach.
Współpracujemy z firmami i biurami projektowymi, jednostkami użyteczności publicznej oraz klientami indywidualnymi.

Oferujemy doradztwo i konsultacje, a także usługi projektowe, pomiarowe, wykonawcze i nadzorcze w następujących dziedzinach:

 1. Tworzenie opracowań akustycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, rozporządzeniami i normami oraz systematycznie powiększanym doświadczeniem w zakresie:
  1. akustyki wnętrz (adaptacji akustycznej) każdego rodzaju sal: konferencyjnych, lekcyjnych, prób, włącznie z najbardziej wymagającymi: teatralnymi, kinowymi, wielofunkcyjnymi, studiami nagrań, reżyserniami, domowymi pomieszczeniami odsłuchowymi, itp.,
  2. ochrony przeciwdźwiękowej (m.in. budownictwo mieszkaniowe, hotelarskie, biurowe, przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej).
 1. Pomiary z zakresu akustyki budowlanej, w tym:
  1. izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  2. izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych od dźwięków powietrznych,
  3. drgań przegród budowlanych,
  4. parametrów akustycznych wnętrz takich jak pomieszczenia specjalne (sale koncertowe, teatralne, operowe, kinowe, studia nagraniowe, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, sale ćwiczeń w szkołach i akademiach muzycznych), pomieszczenia zwykłe (sale konferencyjne, lekcyjne i audytoryjne, pomieszczenia biurowe, typu open-space i socjalne, korytarze, hole wejściowe, pomieszczenia techniczne oraz pływalnie, sale gimnastyczne, stadiony i areny sportowe), domy jednorodzinne, mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, hotele, szpitale i przychodnie lekarskie oraz obiekty przemysłowe,
  5. parametrów akustycznych wnętrz: czas pogłosu (T20, T30), czas wczesnego zaniku (EDT), klarowność dźwięku (C50, C80), siła dźwięku (G, G7, G80, Glate), wsparcie na scenie (ST, STearly, STlate, STtotal), czas dojścia pierwszych odbić (ITDG), charakterystyka częstotliwościowa systemu dźwiękowego, pomiar tła akustycznego, wskaźnika zrozumiałości mowy STI, STI-PA i poziomu dźwięku wymaganych m.in. dla Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO),
  6. hałasu na stanowisku pracy.
 1. Strojenie systemów elektroakustycznych: systemów DSO, rozgłoszeniowych, scenicznych oraz pomiarów i strojenia systemów audio w reżyserni, pokoju odsłuchowym z uwzględnieniem wymagań stawianych przez: Europejską Unię Nadawców (EBU), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oraz Audio Engineering Society (AES).
 1. Nadzór z zakresu akustyki budowlanej (izolacyjność akustyczna, adaptacja akustyczna).
 1. Projektowanie i wykonywanie jednostkowych ustrojów akustycznych, dobranych do danego wnętrza i potrzeb użytkownika, opartych o unikatowe rozwiązania technologiczne i materiałowe. Gwarantujemy zaprojektowanie indywidualnych ustrojów akustycznych o niepowtarzalnych walorach estetycznych i doskonałej skuteczności, które spełnią nawet najbardziej wysublimowane wymagania klienta. (www.architected-sound.com)

Wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, wykonywania pomiarów, pełnienia nadzorów autorskich i inwestorskich, pozwala zespołowi projektowemu spółki na kompleksowe i profesjonalne podejście do każdego projektu związanego z akustyką.

Aktualne normy i rozporządzenia:

 1. Dolby Laboratories (2003). Dolby 5.1-Channel Music Production Guidelines.
 2. EBU Tech. 3276 - 2nd edition (1998). Listening conditions for the assessment of sound. European Broadcasting Union.
 3. ITU-R (2012). BS.775: Multichannel stereophonic sound system with and without accompanying picture.
 4. PN-B-02151-2 (2018). Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 5. PN-B-02151-3 (2015). Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 6. PN-B-02151-4 (2015). Akustyka budowlana –Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
 7. PN-B-02151-5 (2017). Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji.
 8. PN-B-02153 (2002). Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki.
 9. PN-B-02171-6 (2017). Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
 10. PN-EN 60268-16 (2011). Urządzenia systemów elektroakustycznych – Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy.
 11. PN-EN ISO 10052 (2010). Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona.
 12. PN-EN ISO 16283-1 (2014). Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 13. PN-EN ISO 16283-2 (2016). Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 14. PN-EN ISO 3382-1 (2009). Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 1: Pomieszczenia specjalne.
 15. PN-EN ISO 3382-2 (2010). Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 1: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach.
 16. PN-EN-60849 (2001). Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 17. PN-N-01307 (1994). Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.